Ajdovski gradec
Zgodovina
Izkopanine
Informacije
Kje nas najdete?
Turistična ponudba
Okoliški kraji
Vranje
Podvrh
Trnovec
Stržišče
Zabukovje nad Sevnico
Mrzla planina
Podgorje ob Sevničini
Društva
Društvo kmečkih žena
Lovska družina Zabukovje
Kulturno društvo Zabukovje
Krajevna organizacija RK
Društvo kmečke mladine Zabukovje
PGD Trnovec
PGD Zabukovje
Koristne povezave
Telefonski imenik Slovenije
Mednarodni telefonski imenik
Državne ustanove Slovenije
Virtualna knjižnica Slovenije
Knjižnica programov
Preračun valut
Pretvorniki merskih enot
Poštne številke
Vozni redi
Zakoni, predpisi, notarji
Telekom Slovenije
Mobitel
 

Dobrodošli na spletni strani Ajdovskega gradca

Ajdovski gradec (436m) je najdišče poznorimske oz. zgodnjekrščanske naselbine, ki je najbolj raziskana iz tistega časa na Slovenskem.

Na njegovem vrhu so domačini že leta 1811 med razvalinami v gozdni podrasti našli rimski nagrobnik in sarkofag, za katerega sta bila uporabljeni dve starejši pepelnici. Nagrobnik, ki je bil postavljen v spomin na pokojnega Viatorja, kot pove vklesan latinski napis, je sedaj vzidan ob vhodu v sevniški grad. Bogato okrašeno grobnico, ki sta jo sestavljali dve starejši pepelnici, pa so kot znamenitost prepeljali v graški muzej.

Podoba Ajdovskega gradca se je bistveno spremenila in dopolnila po letu 1970, ko je narodni muzej iz Ljubljane pod vodstvom ravnatelja Petra Petruja začel z novimi, sistematičnimi arheološkimi raziksovami. Izkopavanja, ki so bila končana leta 1986, so že od začetka spremljala tudi konservatorska dela, tako, da so sedaj pozidani vsi odkriti stavbni ostanki. S pozidavanjem in urejanjem zemljišča je arheološko najdišče preraslo v arheološki park

Zgodovina |Izkopanine|Kje nas najdete? |Turistična ponudba |Vranje|Podvrh |Trnovec |Stržišče |Zabukovje nad Sevnico |Mrzla planina |Podgorje ob Sevničini Trnovec |Društvo kmečkih žena |Lovska družina Zabukovje |Kulturno društvo Zabukovje|Krajevna organizacija RK |PGD Zabukovje|PGD Trnovec |Društvo kmečke mladine Zabukovje

©Zavod za razvoj mobilnosti mladih


Sponsored by
 

© Razvojno raziskovalni zavod 2010 Sevnica, vse pravice pridržane.